CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG VŨNG TÀU

Địa chỉ: 254 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3595.068

Fax: 0254.3595.068

Mã số thuế: 3502221142

Email: thanglongvungtau@gmail.com

Website: http://thanglongvungtau.com/